Voor vrouwen

Transpara Breast Care voor vrouwen

Voor veel vrouwen leidt het ondergaan van een mammografie tot ongerustheid, en als zij worden teruggeroepen voor verdere onderzoeken, kan die ongerustheid verergeren. Wachten op de resultaten kan zeer verontrustend zijn en sommige vervolgonderzoeken, zoals een biopsie, zijn invasief en soms pijnlijk.

In de meeste gevallen zullen de resultaten van de vervolgtest negatief zijn, wat een enorme opluchting is. Totdat de resultaten er zijn, kan de ongerustheid echter groot zijn. Een van de doelstellingen van het team van ScreenPoint is meer vrouwen en hun families de extra zorg van onnodige secundaire en invasieve tests te besparen. Dit wordt bereikt wanneer de radioloog tijdens het lezen van het eerste onderzoek, de mammografie, wordt bijgestaan door Transpara Breast Care.

De software van Transpara analyseert zorgvuldig elk ontvangen mammogram. Als er delen van het mammogram zijn die volgens Transpara, op basis van de uitgebreide training, nauwkeuriger door uw radioloog bekeken moeten worden, zal Transpara deze gebieden markeren met een diamant- of een ronde vorm. Transpara kent het mammogram ook een score toe tussen 1 en 10 (een score van 10 geeft aan dat er een verhoogd risico op kanker in het beeld is, terwijl lagere scores wijzen op een zeer laag tot laag risico). Het is klinisch bewezen dat Transpara even nauwkeurig is als een ervaren radioloog! Weten dat uw hoogopgeleide, ervaren radioloog uw mammogram heeft gelezen met de steun van Transpara, geeft gemoedsrust.

Transpara verbetert de nauwkeurigheid
en helpt kanker eerder op te sporen